تطبیق نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار با استانداردهای آیسکو

در نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار، استانداردهای آیسکو تطبیق داده شده و مدل سایر بورس ها نیز مورد مطالعه قرار رفته است. اما هنوز هم نیازمند تکمیل است و نظرات جمع آوری شده و در صورت لزوم اصلاحات بر روی نقشه اعمال شود.

عکس های داغ جدید

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author