تخصیص ۷۱ میلیارد تومان برای کمک به آسیب‌دیدگان زلزله

تخصیص ۷۱ میلیارد تومان برای کمک به آسیب‌دیدگان زلزله
وزارت اقتصاد اعلام کرد در پی وقوع زلزله در استانهای ایلام و کرمانشاه،مسعود کرباسیانی دستور پرداخت مبلغ هفتاد و یک میلیارد و ده میلیون تومان در سرفصل های مختلف تخصیص داده شده برای کمک به آسیب دیدگان این دو استان را صادر کرد.

تخصیص ۷۱ میلیارد تومان برای کمک به آسیب‌دیدگان زلزله

وزارت اقتصاد اعلام کرد در پی وقوع زلزله در استانهای ایلام و کرمانشاه،مسعود کرباسیانی دستور پرداخت مبلغ هفتاد و یک میلیارد و ده میلیون تومان در سرفصل های مختلف تخصیص داده شده برای کمک به آسیب دیدگان این دو استان را صادر کرد.
تخصیص ۷۱ میلیارد تومان برای کمک به آسیب‌دیدگان زلزله

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author