تحلیل روند حرکتی اونس طلا و سکه نقدی

تحلیل روند حرکتی اونس طلا و سکه نقدی
چنانچه اونس طلا در هفته جاری در زیر مقاومت ۱۲۹۰ دلار ماندگار باشد با شکست حمایت ۱۲۷۷ دلار به سمت حمایت های ۱۲۷۵ دلار ۱۲۶۷ کاهش پیدا میکند.

تحلیل روند حرکتی اونس طلا و سکه نقدی

چنانچه اونس طلا در هفته جاری در زیر مقاومت ۱۲۹۰ دلار ماندگار باشد با شکست حمایت ۱۲۷۷ دلار به سمت حمایت های ۱۲۷۵ دلار ۱۲۶۷ کاهش پیدا میکند.
تحلیل روند حرکتی اونس طلا و سکه نقدی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author