تامین مالی بزرگترین تولیدکننده پلی استایرن انبساطی نسوز ایران کلید خورد

تامین مالی بزرگترین تولیدکننده پلی استایرن انبساطی نسوز ایران کلید خورد
در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و به منظور تامین مالی شرکت توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب، سلف موازی استاندارد پلی استایرن انبساطی نسوز در بورس کالای ایران عرضه خواهد شد.

تامین مالی بزرگترین تولیدکننده پلی استایرن انبساطی نسوز ایران کلید خورد

در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و به منظور تامین مالی شرکت توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب، سلف موازی استاندارد پلی استایرن انبساطی نسوز در بورس کالای ایران عرضه خواهد شد.
تامین مالی بزرگترین تولیدکننده پلی استایرن انبساطی نسوز ایران کلید خورد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author