تاثیر دو عامل مهم در سه روز سرنوشت ساز

تاثیر دو عامل مهم در سه روز سرنوشت ساز
مس طی سه روز آینده دو عامل مهم از جمله تغییرات ارزش دلار تحت تاثیر سخنان جانت یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا و داده های اقتصادی از این کشور و نیز گزارش وضعیت بخش تولید کارخانه ای چین که روز جمعه منتشر خواهد شد بر قیمت فلزات اساسی تاثیر زیادی خواهند گذاشت.

تاثیر دو عامل مهم در سه روز سرنوشت ساز

مس طی سه روز آینده دو عامل مهم از جمله تغییرات ارزش دلار تحت تاثیر سخنان جانت یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا و داده های اقتصادی از این کشور و نیز گزارش وضعیت بخش تولید کارخانه ای چین که روز جمعه منتشر خواهد شد بر قیمت فلزات اساسی تاثیر زیادی خواهند گذاشت.
تاثیر دو عامل مهم در سه روز سرنوشت ساز

world press news

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author