تأثیر افت قیمت های جهانی بر بازار

تأثیر افت قیمت های جهانی بر بازار
در پایان معاملات شاخص کل متاثر از معاملات منفی نمادهای کچاد، فملی و آپ با افت حدود 106 واحدی به 97,927 واحد رسید که در این بین نمادهای فولاد و پارسان بیشترین تاثیر مثبت را ایجاد کردند.

تأثیر افت قیمت های جهانی بر بازار

در پایان معاملات شاخص کل متاثر از معاملات منفی نمادهای کچاد، فملی و آپ با افت حدود 106 واحدی به 97,927 واحد رسید که در این بین نمادهای فولاد و پارسان بیشترین تاثیر مثبت را ایجاد کردند.
تأثیر افت قیمت های جهانی بر بازار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author