بیانیه وزارت اقتصاد درباره اجلاس اخیر FATF

بیانیه وزارت اقتصاد درباره اجلاس اخیر FATF
روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد با صدور بیانیه ای به تشریح تصمیمات متخذه در خصوص کشورمان در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی پرداخت.

بیانیه وزارت اقتصاد درباره اجلاس اخیر FATF

روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد با صدور بیانیه ای به تشریح تصمیمات متخذه در خصوص کشورمان در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی پرداخت.
بیانیه وزارت اقتصاد درباره اجلاس اخیر FATF

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author