بورس منطقه ای اردبیل در یک نگاه

بورس منطقه ای اردبیل در یک نگاه
طی فعالیت 13 ساله در بورس منطقه ای اردبیل تعداد 12 میلیارد و هفتصدو نود و سه هزار سهم به ارزش 37 هزار و 680 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته و در مجموع تعداد 24.556 کد معاملاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شده است.

بورس منطقه ای اردبیل در یک نگاه

طی فعالیت 13 ساله در بورس منطقه ای اردبیل تعداد 12 میلیارد و هفتصدو نود و سه هزار سهم به ارزش 37 هزار و 680 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته و در مجموع تعداد 24.556 کد معاملاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شده است.
بورس منطقه ای اردبیل در یک نگاه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author