بورس انرژی میزبان محصولات دو پالایشگاه

بورس انرژی میزبان محصولات دو پالایشگاه
رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در روز کاری جاری (7 آذرماه) میزبان حلال 402 پالایش نفت تبریز و گاز مایع پالایش نفت شازند بود.

بورس انرژی میزبان محصولات دو پالایشگاه

رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در روز کاری جاری (7 آذرماه) میزبان حلال 402 پالایش نفت تبریز و گاز مایع پالایش نفت شازند بود.
بورس انرژی میزبان محصولات دو پالایشگاه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author