بورس‌های جهان ۴ تریلیون دلار ضرر کردند

بورس‌های جهان ۴ تریلیون دلار ضرر کردند
در ۲۴ ساعت گذشته بورس های اصلی اروپا در حدود ۲.۵ درصد از ارزش خود را از دست داده اند و معاملات آتی بورس وال استریت آمریکا با ضرر قابل توجه و کمی سابقه ای روبرو شده است.

بورس‌های جهان ۴ تریلیون دلار ضرر کردند

در ۲۴ ساعت گذشته بورس های اصلی اروپا در حدود ۲.۵ درصد از ارزش خود را از دست داده اند و معاملات آتی بورس وال استریت آمریکا با ضرر قابل توجه و کمی سابقه ای روبرو شده است.
بورس‌های جهان ۴ تریلیون دلار ضرر کردند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author