بزرگان بورس در چه نمادهایی خریدار و فروشنده بودند؟!

طی دوره مذکور شرکت سرمایه گذاری ملی ایران حدود هفت میلیون سهم شرکت قند شیرین خراسان را خریداری کرد و بانک سامان دو میلیون سهم شرکت لیزنیگ ایرانیان و حدود 850 هزار سهم شرکت حمل و نقل توکا را تحصیل کرد.

تلگرام

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author