برنامه سایپا برای سال ۹۷ اعلام شد

برنامه سایپا برای سال ۹۷ اعلام شد
محسن جهرودی در جریان جلسه با نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش استان های تهران و البرز اعلام کرد: هدف گذاری سایپا برای سال 97، تولید 850 هزار دستگاه خودرو است و فروش این تعداد محصول صرفا” از طریق شبکه نمایندگی های سایپا صورت خواهد گرفت.

برنامه سایپا برای سال ۹۷ اعلام شد

محسن جهرودی در جریان جلسه با نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش استان های تهران و البرز اعلام کرد: هدف گذاری سایپا برای سال 97، تولید 850 هزار دستگاه خودرو است و فروش این تعداد محصول صرفا” از طریق شبکه نمایندگی های سایپا صورت خواهد گرفت.
برنامه سایپا برای سال ۹۷ اعلام شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author