برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی بورس کالا از دو محل جذاب اعلام شد

برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی بورس کالا از دو محل جذاب اعلام شد
شرکت بورس کالا که با سرمایه 90 میلیارد تومانی در بازار پایه ب معاملات فرابورس درج شده، با توجه به پیشنهاد هیات مدیره، افزایش سرمایه 50 درصدی از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها را در برنامه دارد.

برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی بورس کالا از دو محل جذاب اعلام شد

شرکت بورس کالا که با سرمایه 90 میلیارد تومانی در بازار پایه ب معاملات فرابورس درج شده، با توجه به پیشنهاد هیات مدیره، افزایش سرمایه 50 درصدی از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها را در برنامه دارد.
برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی بورس کالا از دو محل جذاب اعلام شد
!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author