بررسی وضعیت طرح های توسعه شرکت و زمان بهره برداری آن ها

یکی از مهمترین این طرح ها فراسا یا همان احیای اراضی 450 هکتاری هشتگرد می باشد که در حال حاضر در حال مذاکره با نهاد های دولتی شهرداری و دیگر نهاد های مربوطه هستیم، این اراضی مناسب منطقه ویژه خدمات و محصولات ساختمانی بوده و فرآیند توسعه، احیا و اخذ مجوز های اولیه آن طولانی است و یک طرح فرا ملی محسوب می شود.

کیمیا دانلود

استخدام ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author