بحران مالی املاک و مستغلات در فلوریدا چه بود

بحران مالی املاک و مستغلات در فلوریدا چه بود
در دهه ۲۰ قرن بیستم میلادی، ایالات‌متحده آمریکا مثل امپراتوری بریتانیا در قرن ۱۸ با سرعت ثابتی حرکت می‌کرد و طبیعی بود که مردم باور کنند چنین شکوفایی در اقتصاد نامحدود و بی‌پایان است؛ اما اینجا بازار سهام نبود که از حباب قیمتی ضربه بخورد. بلکه این بار نوبت به بازار املاک رسید تا فعالان این بازار را حسابی متضرر کند.

بحران مالی املاک و مستغلات در فلوریدا چه بود

در دهه ۲۰ قرن بیستم میلادی، ایالات‌متحده آمریکا مثل امپراتوری بریتانیا در قرن ۱۸ با سرعت ثابتی حرکت می‌کرد و طبیعی بود که مردم باور کنند چنین شکوفایی در اقتصاد نامحدود و بی‌پایان است؛ اما اینجا بازار سهام نبود که از حباب قیمتی ضربه بخورد. بلکه این بار نوبت به بازار املاک رسید تا فعالان این بازار را حسابی متضرر کند.
بحران مالی املاک و مستغلات در فلوریدا چه بود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author