با ویدکس قواعد بازار آتی را یاد بگیرید

با ویدکس قواعد بازار آتی را یاد بگیرید
سامانه بازار مجازی مشتقه بورس کالای ایران در حالی همزمان با برگزاری دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در سال جاری به صورت رسمی راه اندازی شد که مدیرعامل بورس کالای ایران از اضافه شدن نمادهای معاملاتی جدید به این سامانه خبر داد تا تعداد نمادهای معاملاتی در سامانه مجازی بازار مشتقه به ۹ نماد افزایش یابد.

با ویدکس قواعد بازار آتی را یاد بگیرید

سامانه بازار مجازی مشتقه بورس کالای ایران در حالی همزمان با برگزاری دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در سال جاری به صورت رسمی راه اندازی شد که مدیرعامل بورس کالای ایران از اضافه شدن نمادهای معاملاتی جدید به این سامانه خبر داد تا تعداد نمادهای معاملاتی در سامانه مجازی بازار مشتقه به ۹ نماد افزایش یابد.
با ویدکس قواعد بازار آتی را یاد بگیرید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author