بازدید نمایندگان دانشگاه فناوری مالزی از بورس تهران

بازدید نمایندگان دانشگاه فناوری مالزی از بورس تهران
رییس دانشکده کسب و کار بین المللی، پروفسور خیرالزمان اسماعیل به همراه معاونان دانشکده، اساتید و چند نفر از دانشجویان UTM از بورس تهران بازدید کردند و با مسئولان و کارشناسان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بازدید نمایندگان دانشگاه فناوری مالزی از بورس تهران

رییس دانشکده کسب و کار بین المللی، پروفسور خیرالزمان اسماعیل به همراه معاونان دانشکده، اساتید و چند نفر از دانشجویان UTM از بورس تهران بازدید کردند و با مسئولان و کارشناسان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بازدید نمایندگان دانشگاه فناوری مالزی از بورس تهران
!0===a.adult)&&”0″===ds

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author