بازار متعادل محصولات پلیمری

بازار متعادل محصولات پلیمری
حجم معاملات محصولات پلیمری در بورس کالای ایران طی هفته گذشته به ۳۴ هزار و ۱۸۴ تن رسید.

بازار متعادل محصولات پلیمری

حجم معاملات محصولات پلیمری در بورس کالای ایران طی هفته گذشته به ۳۴ هزار و ۱۸۴ تن رسید.
بازار متعادل محصولات پلیمری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author