بازار به استقبال خبرهای بهتر خواهد رفت/ روند صعودی بورس در سال 95

بازار به استقبال خبرهای بهتر خواهد رفت/ روند صعودی بورس در سال 95
پیش بینی ها و تحلیل هایی که در خصوص قیمت نفت در بازارهای بین المللی وجود دارد، از افزایش و حرکت آن به محدوده 50 تا 60 دلاری حکایت دارد که با توجه به وابستگی درآمد اقتصادی کشور به قیمت این محصول استراتژیک می توان انتظار افزایش درآمدهای نفتی را داشت.

بازار به استقبال خبرهای بهتر خواهد رفت/ روند صعودی بورس در سال 95

پیش بینی ها و تحلیل هایی که در خصوص قیمت نفت در بازارهای بین المللی وجود دارد، از افزایش و حرکت آن به محدوده 50 تا 60 دلاری حکایت دارد که با توجه به وابستگی درآمد اقتصادی کشور به قیمت این محصول استراتژیک می توان انتظار افزایش درآمدهای نفتی را داشت.
بازار به استقبال خبرهای بهتر خواهد رفت/ روند صعودی بورس در سال 95

سیستم اطلاع رسانی

قرآن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author