بازار امروز استراحت کرد

امروز سهامداران بیش از یک میلیارد و 767 میلیون برگه سهم و حق تقدم به ارزش 3هزار و 389 میلیارد ریال در 111هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند.

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author