بازارهای اول و دوم میزبان یک‌سوم از حجم کل مبادلات فرابورس

بازارهای اول و دوم میزبان یک‌سوم از حجم کل مبادلات فرابورس
حدود یک‌سوم از حجم مبادلات بازارهای نه‌گانه فرابورس در تاریخ 5 اسفندماه 96 در ‏بازارهای اول و دوم دست به دست شد و بدین ترتیب در این دو بازار شاهد نقل‌وانتقال بیش از 83 میلیون سهم بودیم که ارزش ‏بیش از 191 میلیارد ریالی را به ثبت رساند.‏

بازارهای اول و دوم میزبان یک‌سوم از حجم کل مبادلات فرابورس

حدود یک‌سوم از حجم مبادلات بازارهای نه‌گانه فرابورس در تاریخ 5 اسفندماه 96 در ‏بازارهای اول و دوم دست به دست شد و بدین ترتیب در این دو بازار شاهد نقل‌وانتقال بیش از 83 میلیون سهم بودیم که ارزش ‏بیش از 191 میلیارد ریالی را به ثبت رساند.‏
بازارهای اول و دوم میزبان یک‌سوم از حجم کل مبادلات فرابورس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author