اوپک به هدف اصلی توافق کاهش تولید نزدیک‌تر شد/افزایش پایبندی اعضا

اوپک به هدف اصلی توافق کاهش تولید نزدیک‌تر شد/افزایش پایبندی اعضا
عاید القحطانی، رئیس بخش پژوهش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، اعلام کرد: این سازمان به هدف اصلی توافق جهانی کاهش تولید نفت، یعنی کاهش ذخیره‌سازی نفت در کشورهای صنعتی و رساندن آن به سطح میانگین پنج‌ساله، نزدیک‌تر شده است.

اوپک به هدف اصلی توافق کاهش تولید نزدیک‌تر شد/افزایش پایبندی اعضا

عاید القحطانی، رئیس بخش پژوهش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، اعلام کرد: این سازمان به هدف اصلی توافق جهانی کاهش تولید نفت، یعنی کاهش ذخیره‌سازی نفت در کشورهای صنعتی و رساندن آن به سطح میانگین پنج‌ساله، نزدیک‌تر شده است.
اوپک به هدف اصلی توافق کاهش تولید نزدیک‌تر شد/افزایش پایبندی اعضا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author