اولویت دولت در خصوصی سازی، واگذاری از طریق بورس است

اولویت دولت در خصوصی سازی، واگذاری از طریق بورس است
وزیر اقتصاد در خصوص مشکلات مربوط به شرکتهای “هپکو” و “آذرآب” گفت: مشکلات و مسایل پیش آمده مربوط به این دو شرکت را به حساب خصوصی سازی نیندازیم؛ زیرا آذرآب و هپکو توسط سازمان خصوصی سازی واگذار نشد.

اولویت دولت در خصوصی سازی، واگذاری از طریق بورس است

وزیر اقتصاد در خصوص مشکلات مربوط به شرکتهای “هپکو” و “آذرآب” گفت: مشکلات و مسایل پیش آمده مربوط به این دو شرکت را به حساب خصوصی سازی نیندازیم؛ زیرا آذرآب و هپکو توسط سازمان خصوصی سازی واگذار نشد.
اولویت دولت در خصوصی سازی، واگذاری از طریق بورس است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author