اولویت اول بودجه 95، تامین منابع مالی برای پروژه های عمرانی

طحانی ابراز داشت: اکنون بودجه 95 به عنوان برش یک ساله از برنامه ششم توسعه، می تواند نمایانگر رشد و توسعه بازار باشد و بر این اساس است که این روزها بازار سرمایه دوران پر هیجانی را سپری می کند.

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author