انواع محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی در صف عرضه های بازار فیزیکی

انواع محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی در صف عرضه های بازار فیزیکی
حجم کل معاملات صورت‌گرفته طی روز یکشنبه (15 بهمن ماه) 15 هزار و 549 تن و به ارزش بیش از 322 میلیارد و 834 میلیون ریال است.

انواع محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی در صف عرضه های بازار فیزیکی

حجم کل معاملات صورت‌گرفته طی روز یکشنبه (15 بهمن ماه) 15 هزار و 549 تن و به ارزش بیش از 322 میلیارد و 834 میلیون ریال است.
انواع محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی در صف عرضه های بازار فیزیکی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author