انتشار ۲۸۵ میلیون دلار صکوک در جمهوری مالی

انتشار ۲۸۵ میلیون دلار صکوک در جمهوری مالی
جمهوری مالی قصد دارد تا ۱۵۰ میلیارد فرانک سی اف سی (معادل ۲۸۴.۷۴ میلیون دلار) منابع مالی را طی یک برنامه سه ماهه از طریق بازارهای سرمایه اسلامی در منطقه غرب آفریقا تامین نماید.

انتشار ۲۸۵ میلیون دلار صکوک در جمهوری مالی

جمهوری مالی قصد دارد تا ۱۵۰ میلیارد فرانک سی اف سی (معادل ۲۸۴.۷۴ میلیون دلار) منابع مالی را طی یک برنامه سه ماهه از طریق بازارهای سرمایه اسلامی در منطقه غرب آفریقا تامین نماید.
انتشار ۲۸۵ میلیون دلار صکوک در جمهوری مالی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author