انتشار اوراق سلف برای نخستین بار در یک میدان نفتی

این اوراق به منظور کمک به تولیدکنندگان برای پیش فروش محصولات و استفاده از منابع در کنار پوشش ریسک در مقابل نوسانات قیمت آتی طراحی شده است. خریداران با کمک این ابزار می توانند محصول خود را در زمان خاص در اختیار داشته باشند و در کنار آن پوشش مناسب ریسک بر اساس قیمت را برای خود فراهم کنند.

دانلود فیلم جدید

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author