امنیت و شفافیت در بازار سرمایه

امنیت و شفافیت در بازار سرمایه
به صورت لحظه ‌ای، کلیه اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت معاملات انجام شده در بورس، قیمت سهام، میزان عرضه و تقاضای موجود برای هر یک از سهام‌، میزان خرید و فروش صورت‌گرفته بر روی سهام و… را ازطریق اینترنت منتشر می‌ شود و سرمایه‌گذاران می ‌توانند با بررسی و تحلیل این اطلاعات، نسبت به خرید سهام جدید و یا فروش سهامی که در اختیار دارند، تصمیم‌گیری کنند.

امنیت و شفافیت در بازار سرمایه

به صورت لحظه ‌ای، کلیه اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت معاملات انجام شده در بورس، قیمت سهام، میزان عرضه و تقاضای موجود برای هر یک از سهام‌، میزان خرید و فروش صورت‌گرفته بر روی سهام و… را ازطریق اینترنت منتشر می‌ شود و سرمایه‌گذاران می ‌توانند با بررسی و تحلیل این اطلاعات، نسبت به خرید سهام جدید و یا فروش سهامی که در اختیار دارند، تصمیم‌گیری کنند.
امنیت و شفافیت در بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author