امضای تفاهمنامه؛ آغاز همکاری دو مجموعه بزرگ اقتصادی

سازمان تامین اجتماعی به واسطه شرکت هایی که در بازار به عنوان زیر مجموعه «شستا» دارد به طور دائم در بازار سرمایه حضور داشته است.

دانلود موزیک

مد روز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author