اقتصاد با اصل ۴۴ اصلاح می‌شود

اقتصاد با اصل ۴۴ اصلاح می‌شود
زهره عالی‌پور در نشست معرفی برنامه خصوصی‌سازی کشور و فرصت های سرمایه‌گذاری با فعالان بازار سرمایه گفت: ۵۰ سالگی بازار سرمایه فرصت مناسبی برای کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش سهم مردم در اقتصاد کشور است.

اقتصاد با اصل ۴۴ اصلاح می‌شود

زهره عالی‌پور در نشست معرفی برنامه خصوصی‌سازی کشور و فرصت های سرمایه‌گذاری با فعالان بازار سرمایه گفت: ۵۰ سالگی بازار سرمایه فرصت مناسبی برای کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش سهم مردم در اقتصاد کشور است.
اقتصاد با اصل ۴۴ اصلاح می‌شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author