افزایش 919 واحدی شاخص کل

افزایش 919 واحدی شاخص کل
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، در پایان معاملات هفته اول کاری امسال، با 919 واحد افزایش به 81 هزار و 480 واحد رسید.

افزایش 919 واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، در پایان معاملات هفته اول کاری امسال، با 919 واحد افزایش به 81 هزار و 480 واحد رسید.
افزایش 919 واحدی شاخص کل

سایت خبری زندگی

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author