افزایش ۱۶.۱ درصدی تولید انواع خودرو

افزایش ۱۶.۱ درصدی تولید انواع خودرو
بر اساس گزارش دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ¬ در آذرماه امسال، ۱۴۶ هزار و ۲۷۶ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که با احتساب آمار تولید خودرو در آذرماه ۹۵ (۱۲۹ هزار و ۱۱ دستگاه) با افزایش ۱۳.۴ درصدی روبرو بود.

افزایش ۱۶.۱ درصدی تولید انواع خودرو

بر اساس گزارش دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ¬ در آذرماه امسال، ۱۴۶ هزار و ۲۷۶ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که با احتساب آمار تولید خودرو در آذرماه ۹۵ (۱۲۹ هزار و ۱۱ دستگاه) با افزایش ۱۳.۴ درصدی روبرو بود.
افزایش ۱۶.۱ درصدی تولید انواع خودرو

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author