افزایش نرخ مبادله ای دلار

افزایش نرخ مبادله ای دلار
هر دلار آمریکا با رشد 10 ریالی 35,240 ریال، پوند انگلیس با 30 ریال افزایش 46,981 ریال و یورو با 40 ریال افت 41,956 ریال ارزش گذاری شد.

افزایش نرخ مبادله ای دلار

هر دلار آمریکا با رشد 10 ریالی 35,240 ریال، پوند انگلیس با 30 ریال افزایش 46,981 ریال و یورو با 40 ریال افت 41,956 ریال ارزش گذاری شد.
افزایش نرخ مبادله ای دلار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author