افزایش نرخ دلار مبادله ای

افزایش نرخ دلار مبادله ای
نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (چهارشنبه نهم اسفندماه) با ۳۵ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۳۷ هزار و ۲۹۹ ریال قیمت خورد.

افزایش نرخ دلار مبادله ای

نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (چهارشنبه نهم اسفندماه) با ۳۵ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۳۷ هزار و ۲۹۹ ریال قیمت خورد.
افزایش نرخ دلار مبادله ای
/*!normalize.css v1.1.2

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author