افزایش قیمت دلار، پوند و یورو بانکی

افزایش قیمت دلار، پوند و یورو بانکی
روز پنجشنبه هر دلار آمریکا با 60 ریال افزایش نسبت به روز گذشته 34 هزار و 2 ریال، هر پوند انگلیس نیز با 20 ریال رشد 45 هزار و 38 ریال و هر یورو با 252 ریال افزایش قیمت 39 هزار و 980 ریال ارزش گذاری شد.

افزایش قیمت دلار، پوند و یورو بانکی

روز پنجشنبه هر دلار آمریکا با 60 ریال افزایش نسبت به روز گذشته 34 هزار و 2 ریال، هر پوند انگلیس نیز با 20 ریال رشد 45 هزار و 38 ریال و هر یورو با 252 ریال افزایش قیمت 39 هزار و 980 ریال ارزش گذاری شد.
افزایش قیمت دلار، پوند و یورو بانکی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author