افزایش حجم و ارزش معاملات

امروز در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران، در 126 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 123 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 4 هزارو 257 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 319 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

مرجع سلامتی

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author