افزایش ارزش معاملات فرابورس ایران/درج «کچینی» در تابلو ج بازار پایه

افزایش ارزش معاملات فرابورس ایران/درج «کچینی» در تابلو ج بازار پایه
سهامداران در مجموع دو بازار اول و دوم فرابورس اقدام به جابه‌جایی 157 میلیون سهم به ارزش افزون بر 352 میلیارد ریال کردند که نماد شرکت ذوب آهن با مبادلاتی در حجم 87 میلیون سهم به ارزش بیش از 77 میلیارد ریال در صدر این دو بازار ایستاد و بیشترین حجم و ارزش معاملاتی را از آن خود کرد.

افزایش ارزش معاملات فرابورس ایران/درج «کچینی» در تابلو ج بازار پایه

سهامداران در مجموع دو بازار اول و دوم فرابورس اقدام به جابه‌جایی 157 میلیون سهم به ارزش افزون بر 352 میلیارد ریال کردند که نماد شرکت ذوب آهن با مبادلاتی در حجم 87 میلیون سهم به ارزش بیش از 77 میلیارد ریال در صدر این دو بازار ایستاد و بیشترین حجم و ارزش معاملاتی را از آن خود کرد.
افزایش ارزش معاملات فرابورس ایران/درج «کچینی» در تابلو ج بازار پایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author