افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارائي ها

باتوجه به تغییرات قابل توجه قیمتی در سهام شرکت زامیاد طی روزهای اخیر معاونت مالی و اقتصادی این شرکت خبر از افزایش سرمایه زامیاد در آینده ای نزدیک داد.

bluray movie download

شهرداری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author