افت قیمت نفت و رشد شاخص دلار در بازارهای جهانی

افت قیمت نفت و رشد شاخص دلار در بازارهای جهانی
افزایش 200 هزار شغل جدید در بازار آمریکا موجب رشد قیمت دلار در این کشور شد در حالی که قیمت نفت برنت و وست تگزاس با افت همراه شدند.

افت قیمت نفت و رشد شاخص دلار در بازارهای جهانی

افزایش 200 هزار شغل جدید در بازار آمریکا موجب رشد قیمت دلار در این کشور شد در حالی که قیمت نفت برنت و وست تگزاس با افت همراه شدند.
افت قیمت نفت و رشد شاخص دلار در بازارهای جهانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author