اعلام زمان اجرای T+2 برای کارگزاران

اعلام زمان اجرای T+2 برای کارگزاران
واقعیت این است که طبق بررسی های به عمل آمده ، اکثر بورس های دنیا از T+2 استفاده می کنند با این حال بعد از بررسی های لازم از آثار T+2 در بورس و فرابورس ، در مورد زمان یک روزه تسویه معاملات تصمیم گیری خواهد شد.

اعلام زمان اجرای T+2 برای کارگزاران

واقعیت این است که طبق بررسی های به عمل آمده ، اکثر بورس های دنیا از T+2 استفاده می کنند با این حال بعد از بررسی های لازم از آثار T+2 در بورس و فرابورس ، در مورد زمان یک روزه تسویه معاملات تصمیم گیری خواهد شد.
اعلام زمان اجرای T+2 برای کارگزاران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author