اعزام نمایندگان بازار سرمایه ایران به لندن

اعزام نمایندگان بازار سرمایه ایران به لندن
این دوره نخستین بازدید پس از برجام است که شرکت‌کنندگان در دوره آموزشی Financial Markets and Investment Banking در مؤسسه معتبر London Academy of Trading (LAT انگلستان (لندن) حضور می‌یابند و مدرک بین‌المللی از LAT دریافت خواهند کرد.

اعزام نمایندگان بازار سرمایه ایران به لندن

این دوره نخستین بازدید پس از برجام است که شرکت‌کنندگان در دوره آموزشی Financial Markets and Investment Banking در مؤسسه معتبر London Academy of Trading (LAT انگلستان (لندن) حضور می‌یابند و مدرک بین‌المللی از LAT دریافت خواهند کرد.
اعزام نمایندگان بازار سرمایه ایران به لندن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author