استفاده از معافیت مالیاتی، عامل تلاش شرکت ها برای افزایش سرمایه تا پایان سال94

استفاده از معافیت مالیاتی، عامل تلاش شرکت ها برای افزایش سرمایه تا پایان سال94
زامیاد در حالی چهارشنبه مجمع افزایش سرمایه 133 درصدی خود را برگزار کرد و “خساپا” هم شنبه در حالی افزایش 125 درصدی سرمایه خود را به تصویب رساند که سرعت بالای این مجموعه ها برای ثبت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، آن هم تنها چند روز مانده به پایان سال تعجب برخی فعالان بازار را برانگیخته است.

استفاده از معافیت مالیاتی، عامل تلاش شرکت ها برای افزایش سرمایه تا پایان سال94

زامیاد در حالی چهارشنبه مجمع افزایش سرمایه 133 درصدی خود را برگزار کرد و “خساپا” هم شنبه در حالی افزایش 125 درصدی سرمایه خود را به تصویب رساند که سرعت بالای این مجموعه ها برای ثبت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، آن هم تنها چند روز مانده به پایان سال تعجب برخی فعالان بازار را برانگیخته است.
استفاده از معافیت مالیاتی، عامل تلاش شرکت ها برای افزایش سرمایه تا پایان سال94

دانلود آهنگ جدید

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author