ارزش 20 ارز بانکی در یازدهم مهر اعلام شد

ارزش 20 ارز بانکی در یازدهم مهر اعلام شد
هر دلار آمریکا امروز با 55 ریال رشد 33,889 ریال، هر پوند انگلیس با افت 325 ریالی 44,920ریال و هر یورو با 155 ریال کاهش 39,682 ریال ارزش گذاری شد.

ارزش 20 ارز بانکی در یازدهم مهر اعلام شد

هر دلار آمریکا امروز با 55 ریال رشد 33,889 ریال، هر پوند انگلیس با افت 325 ریالی 44,920ریال و هر یورو با 155 ریال کاهش 39,682 ریال ارزش گذاری شد.
ارزش 20 ارز بانکی در یازدهم مهر اعلام شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author