اجرای موفق سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا

دولت برای حذف واسطه‌های غیرضروری از بازار محصولات کشاورزی باید برنامه مشخص برای عرضه این محصولات در بورس کالا داشته باشد.

free download movie

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author