آمادگی بورس تهران برای میزبانی از اوراق خزانه اسلامی

با توجه به اینکه دولت در قبال بدهی خود به پیمانکاران، اوراق خزانه اسلامی منتشر کرده ، این اوراق به بسیاری از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اختصاص یافته که خواهان دادودستد آن در بورس هستند ؛ ضمن اینکه چون پشتوانه اوراق خزانه اسلامی، دولت است درجه ریسک پایینی دارد .

دانلود فیلم

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author