آقای وزیر؛ لطفاً شاخص كل را از بورس حذف كنيد !!!

این روزها در حالی عدد به دست آمده برای میزان تغییر شاخص کل در سابقه گذشته آن کم نظیر و قابل توجه است که در بهترین حالت قیمت سهام روزانه حداکثر تا سقف پنج درصد می تواند رشد کند. اما وقتی نیم نگاهی به این پارامتر و فرمول نادرست آن می اندازیم، ناباورانه شاهد رشد بیش از 1500 تا 2000 واحدی اين شاخص به صورت روزانه هستیم.

اس ام اس جدید

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author