آغاز عرضه عمده اسکناس یورو برای تنظیم بازار

آغاز عرضه عمده اسکناس یورو برای تنظیم بازار
امروز به صرافی های مجاز اعلام شد که فروش اسکناس یورو به صورت عمده تا سقف ۵۰ هزار یورو به عنوان طرح جدید تنظیم بازار آغاز می شود.

آغاز عرضه عمده اسکناس یورو برای تنظیم بازار

امروز به صرافی های مجاز اعلام شد که فروش اسکناس یورو به صورت عمده تا سقف ۵۰ هزار یورو به عنوان طرح جدید تنظیم بازار آغاز می شود.
آغاز عرضه عمده اسکناس یورو برای تنظیم بازار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author